Türkçe

Öncelikle Rousseau'nun bakış açısı ve medeniyet hakkında savunduğu görüşlerle Freud'unkine bakılabilir. İki düşünür de hukukun toplum için gerekli olduğunu ve insanları bir düzene soktuğu konusunda hemfikir sayılır diyebiliriz. Freud'a göre hukuk olmasaydı, yaşam dediğimiz kelime, insanların keyiflerine , sezgilerine veya güçlü olanların elde etmek istedikleri şeylere bağlı olurdu. Ona göre kurallar insanı hem özgürleştiriyor hem de özgürlüğünü elinden alıyordur. Özgürlüğünü elinden almasındaki kasıt ise düzenin koyduğu kuralların, insanı içgüdüsel olarak yapmasını istediği şeyden uzaklaştırmasıdır. Fakat her ne kadar böyle ise de hukuk , toplumda olan adaletsizliklere karşı da gücünü ortaya koyar. İşte bu noktada Freud'un düşünceleri Rousseau'yu destekler nitelikte kalıyor. Çünkü Rousseau'da hukuk kurallarının adaleti getirdiğini savunuyor. Fakat ikisinin zıtlaştığı noktaya gelecek olursak o da mülkiyet anlayışları. Rousseau, eskilerde başlayan çatışmaların ana kaynağının mülkiyet olduğunu savunmaktadır. Mülkiyet hakkı toplumda kıskançlık , tartışma ve daha bir sürü anlaşmazlığa itecek kavramları yaratmıştır. Ancak Freud'a göre mülkiyet kavramı olmasa da insanlar arasında çatışma başlayacaktı. Her ihtimalde düşmanlıklar ortaya çıkacaktı.

İngilizce

First of all, we can look at Freud's with Rousseau's point of view and his views on civilization. We can say that both thinkers agree that law is necessary for society and that it puts people in order. If there were no law for Freud, the word we call life would depend on people's tastes, intuition, or what the powerful want to achieve. According to him, rules both liberate people and take away their freedom. The intention of taking away his freedom is that the rules laid down by the order distract the person from what he instinctively wants him to do. However, although this is the case, the law also reveals its power against injustices in society. At this point, Freud's thoughts remain in support of Rousseau. Because Rousseau argues that the rules of law bring justice. But if we come to the point where the two contrast, it is their understanding of property.Rousseau argues that the main source of the conflicts that started in the past is property. The right to property has created concepts in society that will lead to jealousy, arguments and many other conflicts. However, according to Freud, even without the concept of property, conflict would begin between people. Hostilities would arise in all probability.

Cumleceviri.com | Türkçe-İngilizce Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)