Türkçe

Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler (IMDG) Kodunun hükümleri ve ulusal yasa ve yönetmeliklere uyulmalıdır. Uygun belgelerle birlikte verilmezse tehlikeli mallar yüklenmemelidir. Belgeler, malların doğru teknik adını (yalnızca üreticinin ticari adı yeterli değildir) ve Birleşmiş Milletler numarası içermelidir. Mallar, IMDG sınıflandırma sistemi kullanılarak doğru bir şekilde tanımlanmalıdır. Tehlikeli maddeler sadece sorumlu bir memur gözetiminde yüklenmeli veya boşaltılabilir. Ambalajlar IMDG standartlarına uymalıdır, yoksa yük yüklenmemelidir. Paketler doğru teknik isimle kalıcı olarak işaretlenmeli ve içindekiler IMDG kapsamında sınıflandırmalıdır. Tehlikeli madde içeren hiçbir konteyner ya da karayolu taşıtı sertifikası verilmeden yüklenmemelidir. Tehlikeli maddeler içeren sevkiyatları işlemesi gereken denizcilere, maddelerin niteliği ve alınması gereken özel önlemler hakkında yeterli bilgi verilmelidir. Tehlikeli maddelere kazara maruz kalma olursa MFAG kitabına danışılmalıdır. Yüklenici, mal sahibine herhangi bir özel tehlikenin bildirilmesinden sorumlu olmalı ve kazayla dökülme veya zehirlenmelerin tehlikeleri ve tıbbi tedavisi ile ilgili talimatlar iletmeli ve gerekiyorsa gerekli özel ilaçları sağlamalıdır. Etkileşimde bulunabilecek tehlikeli mallar, IMDG Koduna göre birbirlerinden etkin biçimde ayrılmalıdır. Patlayıcı maddeler ve diğer tehlikeli ürünler, sadece IMDG Kod gereklerine tam olarak uygun şekilde taşınmalıdır. Tehlikeli madde taşıyan her gemi, gemideki tüm tehlikeli maddelerin yerini gösteren ve sınıflara göre malları tanımlayan ayrıntılı bir istif planına sahip olmalıdır. İlgili kıyı makamları için ayrılmadan önce bir kopya hazırlanmalı ve geminin köprüsünde başka bir kopya saklanmalıdır. İstif planı veya en azından tehlikeli yüklerin bulunduğu yer, gemi yüklenmeden önce güvenlik ve sağlık komitesine sunulmalıdır. Kendiliğinden ısınmaya veya yanmaya karşı sorumlu olan maddeler yalnızca ilgili kodların hükümleri uyarınca taşınmalıdır. Tehlikeli maddelerin dökülmesini zararsız hale getirmek için doğru önlemler alınmalıdır. Bu tür maddeler tanışırken özel olarak dikkat edilmelidir. Tehlikeli malların veya hasar görmüş ambalajların sızıntısının keşfedilmesi durumunda, iş derhal durdurulmalı ve sadece alınması gereken gerekli güvenlik önlemleri hakkında tavsiye ve talimatlar alındıktan sonra devam edilmelidir. Aksi halde, sadece gerekli emniyet sağlanarak devam edilebilir. Tehlikeli gaz veya duman içeren sızıntı veya dökülme durumunda, öncelikle gaz seviyesi ölçülmelidir. Gaz maskeleri sadece kaçış amacıyla kullanılmalıdır. Sızıntının meydana geldiği yer derhal uygun bir nötrleştirici madde ile muamele edilmelidir.

İngilizce

The provisions of the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code and national laws and regulations must be observed. Dangerous goods should not be loaded unless provided with appropriate documentation. The documents must include the correct technical name of the goods (only the trade name of the manufacturer is not sufficient) and the United Nations number. The goods must be correctly identified using the IMDG classification system. Hazardous materials may only be loaded or unloaded under the supervision of a responsible officer. Packages must comply with IMDG standards or the load must not be loaded. Packages must be permanently marked with the correct technical name and the contents should be classified under IMDG. No container containing dangerous goods or road vehicles should be loaded without certification. Seafarers who are required to process shipments containing dangerous substances should be provided with sufficient information on the nature of the substances and the specific measures to be taken. In case of accidental exposure to hazardous substances, consult the MFAG book.The Contractor shall be responsible for notifying the proprietor of any special hazards and shall provide instructions on the dangers and medical treatment of accidental spillage or poisoning and, if necessary, provide the necessary special medicines. Hazardous goods that may interact must be effectively separated from each other according to the IMDG Code. Explosives and other dangerous goods must only be handled in accordance with the requirements of the IMDG Code. Each ship carrying dangerous goods should have a detailed stacking plan that identifies all dangerous goods on board and identifies goods by class. A copy must be prepared before leaving for the relevant coastal authorities and another copy stored on the ship's bridge. The stacking plan or at least the location of dangerous cargoes must be submitted to the safety and health committee before the ship is loaded. Substances responsible for self-heating or combustion should only be transported in accordance with the provisions of the relevant codes.Correct precautions should be taken to render harmless spill harmless. Special attention should be paid to the introduction of such substances. If leakage of dangerous goods or damaged packaging is discovered, the work must be stopped immediately and continued only after advice and instructions on the necessary safety measures have been taken. Otherwise, it can only be continued with the necessary safety. In case of leakage or spillage containing dangerous gas or smoke, the gas level must be measured first. Gas masks should only be used for escape. The site of leakage must be treated immediately with a suitable neutralizing agent.

Cumleceviri.com | Türkçe-İngilizce Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)