Türkçe

Birçok uygarlık ve kültüre ev sahipliği yapmış olan İstanbul, uzun ve önemli bir geçmişe sahiptir. Ortaçağ döneminde, İstanbul Vatikan’dan daha güçlü ve önemli bir kent olarak algılanmıştır. Jeopolitik konumu nedeniyle, kent dünya tarihinde izler bırakmış iki medeniyetin –Osmanlı ve Bizans İmparatorluğu- başkenti olmuştur. Bu iki medeniyetin kentte bıraktıkları ve kentin ilgi odağı olmasını sağlayan mimari ve sembolik yapılar ise, tüm toplumların hafızasında yer etmiştir. Savaşlar, toplum içi isyanlar ve doğal afetler, kentin ve toplumların belleğinde yer etmiş yapıların zarar görmesine neden olmuştur. Her yıkım sonrasında, farklı toplumlar tarafından kent ve içindeki simgesel yapılar restore edilerek ayakta tutulmaya çalışılmıştır. (Nur, 2017) Yapılan müdahale, mimari eklemeler ve restorasyon çalışmaları ile bir yapının uzun yıllar boyunca ayakta tutulmaya çalışılması, sanat eseri ve tarihi eser olarak ifade edilebilecek mimari bir yapıya karşı toplumun tavrını göstermektedir. Bu tavır sayesinde, yapının hafıza mekanı olarak algılandığı ve kent ile birlikte simgeleştiği kabul edilmektedir. Kentin en önemli simgesel yapısı olan ve ilk açılış tarihi 360 olarak bilinen Ayasofya, Bizans Kralının kilisesinden, Osmanlı Sultanın camisine, son olarak da Türkiye’nin en önemli müzelerinden birine dönüşmüştür. Ayasofya, günümüze kadar iyi korunarak ayakta kalan en erken tarihli yapıdır. Aynı topraklar üzerinde geçmişte yapılan tapınaklar sayesinde, toprağın kutsallığı ile hafıza mekanı olarak algılanmaya yapımından önce başlanmıştır. Bizans İmparatorları ve Osmanlı Sultanlarının zaman içinde yaptırdığı mimari eklemeler, restorasyon çalışmaları ile Ayasofya, kendisinin ve çevresinin değişmesine tanıklık eden ve anıları biriktiren bir yapıdır. Bu nedenle de, Ayasofya‘yı ölümsüz yapı olarak tanımlamak doğru olacaktır. (Nur, 2017) Çalışma, üç temel aşama ve sonuçtan oluşmaktadır. İlk aşamada, zaman kavramı altında hafıza mekanı, estetik, algı ve tavır kavramları tanımlanmakta ve Ayasofya’nın efsaneleri, tarihi ve Ayasofya üzerinde yapılan tartışmalar ile düşünceler incelenmektedir. İkinci aşamada, Ayasofya’nın konumu, yakın çevresindeki yapılar ve referans olduğu yapılar irdelenmiştir. Üçüncü aşamada, işlev değişimleri referans alınarak mimari özellikleri, restorasyon çalışmaları, mimari eklemeler hakkında bilgi verilmektedir. Sonuç aşamasında ise, zamansallık tablosu oluşturulmuştur ve mimari çizimlerle birlikte bir yapının geçmiş, şimdi ve gelecekte yer ettiği bellek ile zamanın etkisi açıklanmaya, ölümsüzlük ve zamansallığın mimari de karşılığı bulunmaya çalışılmaktadır. Bir yapının sadece kendisinin değil, yakın çevresiyle birlikte ele alınması gerekliliği ve kentin simgesel yapılar çevresinde şekillenmiş olduğu düşüncesinden yola çıkarak, yakın çevresi zamansallık bakış açısıyla tarihi haritalarla günümüz haritalarını karşılaştırarak incelenmektedir. (Diker, 2016)

İngilizce

Istanbul, which has hosted many civilizations and cultures, has a long and important past. In the medieval period, Istanbul was perceived as a stronger and more important city than the Vatican. Due to its geopolitical location, the city has become the capital of two civilizations - the Ottoman and Byzantine Empire - that have left their mark in world history. The architectural and symbolic structures that these two civilizations left in the city and that made the city the center of attention have taken place in the minds of all societies. Wars, social riots and natural disasters have caused damage to the city and the structures that have been in the memory of societies. After each destruction, the city and the symbolic structures in it were restored by different communities and tried to be kept alive. (Nur, 2017) Trying to keep a building alive for many years with the intervention, architectural additions and restoration works shows the attitude of the society towards an architectural structure that can be expressed as a work of art and historical work.Thanks to this attitude, it is accepted that the building is perceived as a memory space and symbolized together with the city. The city's most important landmarks in the history and the first opening 360, known as the Hagia Sophia, the Byzantine church of the King, the Ottoman Sultan mosque was finally turned into one of Turkey's most important museums. Hagia Sophia is the earliest building that has survived, well preserved until today. Thanks to the temples built in the past on the same land, it was started to be perceived as a place of memory with the sanctity of the soil before its construction. With the architectural additions and restoration works built by the Byzantine Emperors and Ottoman Sultans over time, Hagia Sophia is a building that witnesses the change of itself and its surroundings and collects memories. Therefore, it would be correct to define Hagia Sophia as an immortal structure. (Nur, 2017) The study consists of three basic stages and results.In the first stage, the concepts of memory space, aesthetics, perception and attitude are defined under the concept of time, and the legends, history and ideas of Hagia Sophia are examined. In the second stage, the location of Hagia Sophia, the buildings in its vicinity and the buildings to which it is a reference were examined. In the third stage, information is given about architectural features, restoration works, architectural additions with reference to functional changes. At the conclusion stage, the temporality table was created and together with the architectural drawings, it is tried to explain the effect of time with the memory of a building in the past, present and future, and to find the architectural equivalent of immortality and temporality.Based on the idea that a building should be handled not only by itself but with its immediate surroundings and that the city has been shaped around symbolic structures, its immediate surroundings are analyzed by comparing historical maps with contemporary maps from a temporal perspective. (Diker, 2016)

Cumleceviri.com | Türkçe-İngilizce Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)