Türkçe

Deyrulzafaran Manastırı - Mardin Deyrulzafaran Manastırı, Mardin’in 4 kilometre doğusunda, Mardin Ovasına hakim bir noktadadır. Üç kattan oluşan Manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuştur. Manastır, MÖ Güneş Tapınağı, daha sonra da Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manastıra çevirdi. Bu nedenle Manastır, önceleri Mor Şleymun Manastırı olarak biliniyordu. Mardin ve Kefertüth Metropoliti Aziz Hananyo’nun 793 yılından başlayarak büyük bir tadilat yapmasından sonra Manastır onun adıyla, Mor Hananyo Manastırı olarak bilindi. 15. yüzyıldan sonra da Manastır’ın etrafında yetişen zafaran (safran) bitkisinden dolayı Manastır, Deyrulzafaran (Safran Manastırı) adı ile anılmaya başlandı. Deyrulzafaran Manastırı ve matbaa Kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile insanın ilgisini çeken Deyrulzafaran Manastırı, uzun tarihi boyunca Süryani Kilisesi’nin dini eğitim merkezlerinden biriydi. Bölgeye ilk matbaayı getiren kişi de yine bu Manastır’da patriklik yapan ve 1895’te vefat eden 4. Petrus’tur. 1874 yılında İngiltere’ye yaptığı bir ziyaret sırasında satın aldığı matbaayı 1876 yılında Manastır’a getirtti. Matbaada 1969 yılına kadar başta Süryanice olmak üzere Arapça, Osmanlıca ve Türkçe kitaplar ile 1953’e kadar Öz Hikmet adında aylık bir dergi basılıyordu. Matbaadan geriye kalan parçaların bir kısmı Manastır’da diğer bir kısmı da Mardin’deki Kırklar Kilisesi’nde sergilenmektedir. Manastır bugün de Süryani Kilisesi’nin önemli dini merkezlerinden biridir. Mardin Metropoliti’nin ikametgahı olan Deyrulzafaran Manastırı, dünyanın dört bir yanına dağılmış Süryaniler tarafından dua ve bereket almak için ziyaret edilir. Yine binlerce yerli ve yabancı turist, kısa veya uzun bir yol kat ederek Manastır’ı ziyaret etmektedirler. Mardin'de gezilecek yerler Kaynak: Mardin Valiliği, "Kent Haritası ve Şehir Planı", 2013

İngilizce

Deyrulzafaran Monastery - Mardin The Deyrulzafaran Monastery is located 4 kilometers east of Mardin and dominates the Mardin plain. The monastery, which consists of three floors, has reached the present century in the 18th century with additions made at different times starting from the 5th century. The monastery was built on a complex that used to be the Temple of the Sun in BC, then the Romans. When the Romans withdrew from the region, Aziz Shleymun brought the bones of some saints to the monastery. For this reason, the monastery was formerly known as the Mor Shleymun Monastery. Mardin and the Archbishop of Constantinople After Aziz Hananyo had undergone a major renovation since 793, the Monastery was known as Mor Hananyo Monastery in his name. After the 15th century, the monastery started to be called Deyrulzafaran (Safran Monastery) because of the zafaran (saffron) plant growing around the monastery.Deyrulzafaran Monastery and printing house Deyrulzafaran Monastery, which attracted the attention of people with its domes, arched columns, wooden handicrafts, stone embroideries inside and outside, was one of the religious education centers of the Syriac Church throughout its long history. The person who brought the first printing press to the region was also the 4th Peter who died in 1895, patriarchate in this monastery. In 1874, during a visit to England, he bought the printing press he purchased in 1876 to Monastery. Until 1969, a monthly magazine named Öz Hikmet was published in Arabic, Ottoman and Turkish books, first in Syriac, and until 1969 in the printing house. Some of the pieces remaining from the printing house are exhibited in Manastır and another in the Kırklar Church in Mardin. The monastery is still one of the important religious centers of the Assyrian Church.Deyrulzafaran Monastery, the residence of the Metropolitan of Mardin, is visited by the Assyrians who are scattered all over the world for prayer and blessings. Thousands of local and foreign tourists visit the monastery by taking a short or long journey. Places to visit in Mardin Source: Mardin Governorship, "City Map and City Plan", 2013

Cumleceviri.com | Türkçe-İngilizce Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)