Türkçe

Özet Doğu Karadeniz’de yayla yaz aylarında köy halkının belli bir kısmının hayvanlarını otlatmak için çıktıkları yer olarak bilinirdi hatta burada üç ay kadar konaklanıp kışa hazırlık yapılırdı. Şimdi ise yaylaların kullanım amacı çoğunlukla değişmiştir. Turizme açılan yaylalar hayvancılıktan uzaklaşmıştır. Yaylalar adeta birer turizm merkezi haline gelmiştir. Trabzon ilinin Vakfıkebir ilçesinde yer alan 1946m yükseklikte bulunan Karadağ yaylası bol oksijeni ile akciğer tedavisi görmüş hastaların tatil için tercih ettiği altyapı hizmetleri tamamlanmış kampçılık, piknik ve şenlik gibi rekreasyonel faaliyetlerin sürdürüldüğü alandır. Gezi-gözlem yönteminin uygulandığı bir saha çalışması olan bu araştırmanın konusu, Karadağ yaylasının, yaylacılık faaliyetleri ve turizm coğrafyası açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı sahada yapılan yayla turizmin canlanması ve hayvancılık faaliyetlerinin iyileştirilmesine vurgu yapılmaktadır. Karadağ yaylası adına daha önce çalışma yapılmamış olması ve gündeme getirilmemesi açısından bu çalışmaya değer katmıştır. Araştırmada ulaşılan temel bulgular Karadağ yaylası önceki dönemlerde hayvancılık sekterinde kullanırken günümüzde bu önemi kaybedip turizm amaçlı kullanılmaktadır. Dolayısıyla hayvancılık faaliyetlerinin aksamasına ve hayvan sayısının azalmasına sebep olmuştur. Sonuç olarak yaz dönemlerinde artan nüfusla beraber yaylamız doğal güzelliğini ve kültürel değerini kaybediyor. Kültürel değerleri yansıtmayan plansız yapılaşma, Karadağ yaylasının doğal görünümünü kazmaktadır. Anahtar Kelimeler: Karadağ, Kültürel değerler, Yayla turizmi, Yaylacılık

İngilizce

Summary       In the eastern Black Sea, the plateau was known as the place where a certain part of the village people came out to graze their animals during the summer months, and even here, they would stay for three months and prepare for the winter. Now, the purpose of the plateaus has mostly changed. The plateaus opened to tourism have moved away from animal husbandry. Plateaus have become a tourism center. Located in Vakfıkebir district of Trabzon province, the Karadağ plateau, at an altitude of 1946m, is the area where recreational activities such as camping, picnic and festivities are completed, where the infrastructure services preferred by the patients who have had lung therapy with abundant oxygen have been completed. The subject of this research, which is a field study in which the trip-observation method is applied, is the study of the highland activities and tourism geography of the Montenegrin plateau.The aim of the study is emphasizing the revival of the highland tourism in the field and the improvement of livestock activities. It has added value to the study in terms of the fact that no study has been done on behalf of the Montenegrin plateau and it is not brought to the agenda. The main findings reached in the research were the Karadağ plateau in the livestock sector in previous periods, and today it has lost its importance and is used for tourism purposes. Therefore, it caused disruption of livestock activities and decreased number of animals. As a result, our plateau loses its natural beauty and cultural value with the increasing population in the summer. Unplanned construction, which does not reflect cultural values, engraves the natural appearance of the Montenegrin plateau. Keywords: Montenegro, Cultural values, Plateau tourism, Plateauism

Cumleceviri.com | Türkçe-İngilizce Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)