Türkçe

II. Dünya savaşından sonra dağılan Avrupa’yı tekrar ayaklandırmak amacıyla 1952 yılında yapılan Paris antlaşması ile kurulmuş Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, ve daha sonrasında 1957 yılında Roma antlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 1933 yılında Avrupa Birliği ismini almıştır. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri 1964 yılında yürürlüğe giren Ankara Antlaşması ile model almaya başladı. 1999 yılında aday olma statüsü kazanan Türkiye, Avrupa Birliği ile görüşmelere başlamıştır. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yapılan Gümrük Birliği ile birlikte Türkiye, Avrupa Birliği’nin ortak ticaret politikasını uygulamaya başlamış ve Avrupa Birliği’nin ticaret sistemini üstlenmiştir. Yapılan Gümrük Birliği ile Türkiye’nin dış ticaret açığı artmıştır, bunun sebebi ise Avrupa Birliği’nden yeterince kaynak aktarımının olmaması ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapmamasıdır. Bu nedenle Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ile ilişkileri sadece siyasi yönden değil, ekonomik ve ticaret yönünden de oldukça kritik ve önemlidir, gelişmekte olan bu ilişkiler her iki taraf için de önemli kazançlar doğurmaktadır. Bu kazançlı alanlardan biri de “dış ticarettir. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği İlişkileri, Dış Ticaret, Taşımacılık, Türkiye-AB, Gümrük Birliği

İngilizce

II. The European Coal and Steel Community, which was established with the Paris treaty in 1952 in order to revolt Europe, which collapsed after the World War, and then the European Economic Community and the European Atomic Energy Community, which was established with the Rome agreement in 1957, took the name of the European Union in 1933. The relations between Turkey and the European Union began to be modeled after the Ankara Agreement, which entered into force in 1964. Having gained candidate status in 1999, Turkey started negotiations with the European Union. With the Customs Union between Turkey and the European Union, Turkey started to implement the common trade policy of the European Union and undertook the trade system of the European Union. With the Customs Union, Turkey's foreign trade deficit has increased, the reason for this is that there is not enough resource transfer from the European Union and foreign investors do not invest in Turkey.For this reason, Turkey's relations with the European Union countries are very critical and important not only in terms of politics but also in terms of economic and trade, and these developing relations create significant gains for both sides. One of these profitable areas is "foreign trade." Keywords: European Union Relations, Foreign Trade, Transport, Turkey-EU, Customs Union

Cumleceviri.com | Türkçe-İngilizce Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)